focus op je passie

Talent in bedrijf

Talent in Bedrijf richt zich op het versterken van management, directie en specialistische functies zowel binnen overheidsorganisaties als in het bedrijfsleven. Een van de hoofdactiviteiten is het vinden en scouten, benaderen en spreken van kandidaten in opdracht van organisaties en bedrijven.  Vanuit kennis en ervaring etaleren we een goede professionaliteit en weten we mensen te traceren en te plaatsen in de context van bedrijf en organisatie.
Doe werk waar je passie ligt, dat weet je van jezelf, net als in de sport. Je ontwikkelt je op een natuurlijke wijze door je te richten op je sterke punten, daar beleef je plezier aan en je laat het zien aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van richting aan deze ontwikkeling. Wees je bewust van je talent.
N

Werving en Selectie

Werving en Selectie wordt veelal als 1 term gezien, echter het zijn twee vakgebieden die beide op zich veel aandacht verdienen. De werving kent in deze moderne tijd vele ontwikkelingen en succesvolle kanalen om tot een goede arbeidsmarkt communicatie strategie te komen…

Carriere coaching

Carriere coaching zorgt voor vergroting van je zelfkennis en zelfsturing. Je maakt zelfbewuster carrière keuzes en bereikt sneller je doelen. Je ontvangt handvatten en inspiratie om de dingen anders te bekijken en anders te doen dan je gewend was.
Aanleg is niet genoeg, talent is niet genoeg, herkennen van en ontwikkelen van Talent door de persoon zelf vanuit de motivatie, de wil en met inzet plus de doelgerichte houding leidt naar prestatie, succes, plezier en beloning.
Bart Boerema

focus op je passie