Snel waarde toevoegen

Interim management

In de turbulente markt van vandaag ontstaan onverwachte situaties. Het plotselinge vertrek van een directeur/bestuurder of een tijdelijk behoefte aan uitbreiding van specifieke kennis en/of ervaring. Maar soms is er ook een “twee-voor-twaalf” situatie. Het bedrijf loopt al een tijd niet goed en het huidige management krijgt de organisatie onvoldoende in verandering. In dit soort crisis-situaties kan een ervaren interimmanager het verschil maken. Het principe van vreemde ogen dwingen, maar ook de ervaring van de interimmer in verandermanagement zorgt voor de juiste aanpak en het gewenste resultaat.

Talent in Bedrijf brengt talent daadwerkelijk in het bedrijf !

Dit proces verloopt snel en deskundig. De interimvraag wordt in kaart gebracht en het beoogde eindresultaat wordt geformuleerd. Vervolgens wordt er vanuit het grote en actuele netwerk van Talent in Bedrijf gezocht naar de best passende interimmanager. We hanteren daarbij het model van de 3 B’s:

Benoembaar: Beschikt de interimmanager over de juiste relevante ervaring? Heeft hij/zij de juiste competenties ontwikkeld om het      beoogde resultaat te behalen? Past hij/zij als persoon bij de organisatie en de mensen met wie hij/zij moet samenwerken?

Beschikbaar: Is de interimmanager tijdig beschikbaar ?

Betaalbaar: Zijn de kosten van de interimmanager in overeenstemming met de zwaarte van de opdracht ?

Het is onze ervaring dat als aan alle drie de B’s voldaan wordt de kans op een succesvolle match het grootst is. Uiteraard zal dit in de interviews verder worden onderzocht. Talent in Bedrijf blijft gedurende de opdracht nauw betrokken bij de voortgang en onderhoudt frequent contact met zowel de interimmanager als de opdrachtgever. Ook zien we erop toe dat er gewerkt wordt met de door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Zo halen we zoveel mogelijk de administratieve rompslomp bij de interimmanager en opdrachtgever vandaan zodat zij zich volledig kunnen richten op de inhoud van de opdracht.

Snel waarde toevoegen.