Voorzitter Bestuur

Bedrijfslogo

Cultuur en cultuureducatie als bindmiddel in de maatschappij.

Bedrijfsprofiel

Stichting Kielzog exploiteert sinds 2016 de Kielzog | theater | Muziekschool | Kunstwerkplaats in de gemeente Midden-Groningen. Kielzog is de culturele spil in de gemeente Midden-Groningen als het gaat om podiumkunsten, culturele evenementen, culturele ondersteuning en cultuureducatie. Zij handelt zelfstandig en vervult de culturele opdracht van de gemeente. Bij Kielzog zijn ruim 90 mensen betrokken. De Stichting is CBCT-gecertificeerd, heeft een goedkeurende accountantsverklaring en handelt conform de Governance Code Cultuur. De Stichting is op zoek naar een ervaren, deskundig en betrokken voorzitter.

De Stichting Kielzog heeft ten doel:

a. het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen;
b. het toegankelijk maken en houden van podiumkunsten en kunst- en cultuureducatie en beleving voor een ieder.

Het beleid, de resultaten en kaders voor het nieuwe beleid (de Markers) staan op http://www.kielzog.nl/kielzog/

Functieprofiel

Stichting Kielzog kent een bestuur en een directeur, waarbij de directeur een gedelegeerde verantwoordelijkheid heeft en uiteraard een werkorganisatie met ruim 90 betrokken mensen. Het bestuur bestuurt op basis van de informatievoorziening vanuit de organisatie en richtlijnen en adviezen accountant en stelt voorgelegde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten van de directeur vast. De verantwoordelijkheden van de directie en verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie zijn vastgelegd in een directiestatuut.
De voorzitter zit de vergaderingen voor en is het eerste aanspreekpunt in de relatie tussen bestuur en directie. De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor de gemeente Midden-Groningen, zowel voor wat de betreft de wethouder van cultuur als de andere politieke gremia. 
Verantwoordelijkheid:

- Bewaakt en geeft mede inhoud aan de formele verantwoordelijkheden van het bestuur
- Zit de vergaderingen voor
- Stelt een agenda op
- Contactpersoon bij de bestuurlijke overleggen met de gemeente Midden-Groningen
- Sparringpartner van de directeur

Functie-eisen

De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring in een politieke omgeving.

Competenties:
- Strategisch denken
- Politieke antenne en ervaring met politieke processen en besluitvorming
- Verbindende en inspirerende, motiverende persoonlijkheid
- Bestuurlijke ervaring

Interesse?

Heb jij de ambitie om als initiatiefrijke voorzitter voor deze unieke organisatie succesvol te zijn? Wil je meer informatie of ken je iemand die mogelijk in het profiel past en wellicht geïnteresseerd is, neem dan contact op met Bart Boerema, consultant Talent in Bedrijf, op 06 53149041 of Marieke Appels, consultant Talent in Bedrijf, op 0652641556. Wil je je belangstelling kenbaar maken, maak dan gebruik van de button "reageren".

ReagerenTerug naar overzicht