R&D manager

Bedrijfslogo

"Strategische visie op productontwikkeling, tactische vertaling naar de organisatie en operationele invulling met mensen, processen en systemen"

Bedrijfsprofiel

BN International is de wand- en coverbekleding designspecialist met een ongekende traditie. Het Nederlandse bedrijf is sinds haar oprichting in 1926 een bron van innovatieve producten. In een symbiose tussen design en eigen productie worden doorlopend nieuwe toepassingen, technieken en producten ontwikkeld. BN is gevestigd in Huizen en er zijn ruim 500 medewerkers actief op vestigingen in 4 landen. Onze producten worden wereldwijd afgenomen. BN bevindt zich in een energiek veranderingsproces op het gebied van productontwikkeling, positionering en marktbewerking.

Voor meer informatie zie : http://www.bnint.com.

Functieprofiel

1. Doel van de functie:

 • Sturing geven aan alle Product & Process Development projecten binnen BN Int teneinde innovatieve, vernieuwende producten op de markt te kunnen zetten of bestaande producten verder te moduleren, waarmee BN Int zich van de concurrentie kan onderscheiden.
 • Zorgdragen voor strategische keuzes in grondstoffen en andere basismaterialen voor de productie zodanig dat productieproces niet nadelig beïnvloed wordt
 • Eindverantwoordelijk voor kwaliteitsborging rekening houdend met klant specifieke eisen.

2. Plaats in de organisatie
    Rapporteert aan:                        Chief Operating Officer
    Geeft direct leiding aan :            QA Manager, Hoofd Analytisch lab, Proces Engineers en Product Developers.
    Totaal aantal medewerkers:       14 fte

    Daarnaast vallen een aantal externe professionals / organisaties onder regie ( bijv. subsidie)

3. Inhoud van de functie:

Kernactiviteiten:

 • Sturing en leiding geven aan (door)ontwikkeling van producten en productieprocessen tbv wandbekleding en kunstleer rekening houdend met SHE, wetgeving, klanten wensen/eisen, huidige productiemogelijkheden, kosten/baten.- Controle en bewaking recepturen
 • Controle en bewaking kwaliteit grondstoffen en basismaterialen
 • Controle en bewaking kwaliteit eindproducten inclusief  klachtafhandeling
 • Ontwikkeling van grondstoffen en basismaterialen inclusief sourcen van alternatieven teneinde productie van bestaande productenpakket te kunnen garanderen
 • In overleg met afdeling Styling (Studio), Commercie en Productie zorgdragen voor vloeiende introductie van nieuwe collecties/producten op de productie-units BN Int
 • Opstellen productspecificaties en overdragen nieuwe producten na ontwikkelingsstadium aan productie, zodat productie binnen gestelde normen gewaarborgd is.

Interne relaties:

 • Ontwikkelingsvergadering met Studio, Commercie en Productie (4 wekelijks, voorzitter)
 • Afdelingsoverleg met eigen medewerkers (2 wekelijks, voorzitter)
 • Operationeel Management Team (wekelijks, lid)
 • Planningsvergadering (wekelijks, lid)
 • Werkoverleg Lab Ontwikkeling (2 maandelijks, voorzitter)
 • Arbo/Milieuvergadering (3 wekelijks, lid)
 • Commissie Gevaarlijke Stoffen (halfjaarlijks, lid)

Verantwoordelijkheden:

 • Zorg dragen voor accurate uitvoering van alle Proces & Product Development activiteiten.
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het vakgebied van Proces & Product Development
 • Adviseren in multidisciplinair overleg inzake alle chemisch technische processen van BN Int. Met name op het gebied van productopbouw, grondstof keuze/kwaliteit, receptuur opbouw, producteigenschappen, kwaliteit, certificering. Maar ook op het gebied van procesvoering, productie procedures en ontwikkeling nieuwe machines en/of procesinstallaties
 • Advisering  in naleving wetgeving BN Int op het gebied van gebruik van grondstoffen en veiligheid.


Bevoegdheden:

 • Opzetten van nieuwe product- en procesontwikkeling.
 • Afkeuren grondstoffen op basis van specificaties
 • Geeft doorslaggevend advies in opbouw/ontwikkeling van nieuwe producten/collecties.
 • Geeft doorslaggevend chemisch technisch advies in CGS voor aankoop grondstoffen.
 • Contacten extern mbt functiegebied
 • Bij afwezigheid productieleiding het onderbreken van producties ivm kwaliteitsissues

Resultaatgebieden van de functie:

 • Realisatie van Product &Proces Development doelstellingen en projecten binnen gestelde planning.
 • Runnability nieuwe producten geïnitieerd door afdeling Proces &Proces Development
 • Realisatie van sourcen alternatieven voor strategische grondstoffen
 • Gegarandeerde kwaliteit bij klanten

Functie-eisen

 • WO geschoold bij voorkeur in vakgebied Chemische Technologie of Coatingtechnologie.
 • 5 tot 10 jaar werkervaring in een ontwikkelomgeving bij voorkeur op het gebied van coating en/of kunststofverwerking.
 • Verbindend leider, weet de hele organisatie mee te krijgen in proces & productontwikkeling
 • Stuurt op resultaat ( budget, kwaliteit en klantwensen) en heeft ervaring met projectmanagement
 • Heeft een open mind en is creatief.
 • Overziet de trends in de markt en vertaalt deze naar proces & productontwikkeling
 • Kennis in woord en schrift van Engels en Duits.

Interesse?

Als jij past in dit profiel, komen we graag met je in contact. We zoeken iemand die gelooft dat hij of zij BN International een stap verder kan helpen in de drang naar verdere groei en professionaliteit. Ben jij of ken jij iemand die perfect in het profiel past? Wacht dan niet te lang en neem contact met Harold Ezinga op via 06 4362 9442 of via de button ‘reageren’.

ReagerenTerug naar overzicht