Partner – Movum

"Weet professionaliteit en ondernemerschap te combineren"

Bedrijfsprofiel

Movum is opgericht in 2005 door 3 partners die samen besloten al hun kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, training, coaching en loopbaanadvisering te bundelen.

Vanaf het begin gaan het behalen van resultaten en de menselijke maat samen in alles wat Movum doet. Hun uitgangspunt is dat organisaties alleen bestaansrecht hebben door de mensen die er werken. Dus niet denken in fte’s, maar aan de medewerkers met hun unieke bijdrage en hun leven buiten het werk.

De kracht van Movum zit in het beantwoorden van vragen over loopbaan, leiderschap en team-effectiviteit.Telkens als er in een organisatie een verandering plaatsvindt, gebeurt er iets met de mensen die er werken. Er ontstaan vragen op het gebied van leiderschap (‘hoe stellen we onze leidinggevenden in staat het juiste gedragsvoorbeeld te geven’), loopbanen (‘wil/kan/mag ik wel mee in deze verandering’) en teams (‘welke doelen streven we na en hoe zorgen we ervoor dat iedereen daaraan een goede bijdrage levert’).

Bij dit soort vragen zijn veiligheid en moed sleutelwoorden: wat hebben mensen nodig om zich veilig te voelen als een organisatie besluit te veranderen? De consultants van Movum fungeren dan als het spreekwoordelijke vangnet. Zij ondersteunen actief bij veranderingen, of deze nu plaatsvinden op initiatief van het individu, het team of de organisatie. Zij stellen individuen en teams in staat om te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat. Daarbij gaat het vrijwel altijd om kunnen, willen en durven.

In de periode sinds de oprichting is veel bij Movum veranderd. Van de oprichters werkt Roelof Oldenburger nog in het bedrijf en is Ton Feldbrugge al meer dan 10 jaar een stabiele partner. Wat hen drijft is de passie voor het helpen van mensen en organisaties op het moment dat deze hulp nodig en gewenst is. Movum ziet in het aantrekken van een nieuwe partner een belangrijke stap voor verdere groei.

Functieprofiel

Als partner ben je zowel inhoudelijk als commercieel actief en voer je, individueel en gezamenlijk, de opdrachten van jouw klanten uit. Bovenal lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het bureau. En dat op alle terreinen: leiderschapsontwikkeling, loopbaanontwikkeling en teamontwikkeling, samenwerking met een goede back-office, het bouwen aan het imago (Merk Movum) en het neerzetten van een toegankelijke identiteit. Je hebt oog voor collegiale vooruitgang en hebt aandacht voor de talenten van de ander. Je laat mensen in hun waarde, inspireert en leidt het bedrijf in goede banen. Je denkt mee over de strategie en de marktbenadering. Er is regelmatig intern overleg, je kunt dat ook voorzitten. Je levert een actieve bijdrage aan de juiste positionering van Movum. Je representeert Movum daar waar mogelijk en gewenst.

Inhoudelijke kennis

Je bent voor je klant de expert en de professional in je vakgebied. Je hebt een “proven track-record” en vanuit je opgebouwde ervaring en referentiekader ben je een vakkundig gesprekspartner. Je geeft bij voorkeur uitvoering aan alle vormen van dienstverlening van Movum, zowel op individueel niveau als ook op teamniveau.

Groei

Binnen je bestaande- en op te bouwen netwerk breng je Movum en haar dienstverlening onder de aandacht. Je bent gesprekspartner op directie-/managementniveau en weet de behoefte van de klant te vertalen naar de dienstverlening van Movum. Ook draag je bij aan het uitbreiden van het klantenbestand van Movum en bedenk je ondernemende activiteiten passend bij Movum.

Productontwikkeling / Productinnovatie

Je levert een actieve bijdrage in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Movum. Bestaande programma’s worden verder geactualiseerd maar ook nieuwe vormen van dienstverlening kunnen ontstaan. Je bent goed in staat om theoretische, wetenschappelijke en praktische inzichten om te zetten naar de dagelijkse praktijk van Movum.

Functie-eisen

 • Nieuwsgierig naar gedrag en onderliggende beweegredenen van de werkende mens
 • Willen helpen waar nodig en gewenst
 • Netwerker (liefst met al een eigen netwerk in Noord-Nederland)
 • In staat om eigen opdrachten te genereren en deze zelf succesvol uit te voeren
 • Gericht op samenwerken
 • Drive om bij te blijven in het vak, of (nog beter) een bijdrage te leveren aan innovatie
 • (Snel) willen leren
 • Ervaring als trainer, coach en/of loopbaanadviseur is meegenomen, maar niet strikt
 • noodzakelijk, zie het punt hierboven (willen leren)
 • Ondernemend, zelf startend
 • Persoonlijke bescheidenheid in combinatie met een grote professionele drive
 • Inlevingsvermogen, empathie
 • Integriteit
 • HBO of WO werk- en denkniveau

En ……een stevig gevoel voor humor.

Interesse?

Heb je belangstelling en ben je toe aan een ondernemende stap in je loopbaan? Dan kun je jouw belangstelling kenbaar maken via de button. Heb je vragen over de organisatie en functie, dan kun je contact opnemen met Bart Boerema, partner Talent in Bedrijf,  06-53149041.

Reageren Terug naar overzicht