GZ Psycholoog / Praktijkhouder

Bedrijfslogo

Praktijkhouder: specialist en leidinggevende.

Bedrijfsprofiel

Cedin is een gecontracteerde zorgaanbieder van jeugdzorg in de gemeentes in Groningen, Friesland en Drenthe. Cedin laat onderwijs en jeugdzorg bij elkaar komen en staat centraal in de driehoek kind, school, ouders. Gemeentes hebben de opdracht de zorg voor kinderen en ouders integraal, op maat en dichtbij het kind te organiseren. Daarom is het van belang voor Cedin om zich lokaal te vestigen. Praktijken zijn inmiddels opgezet in Ten Boer, Oude Pekela, Drachten, Sneek en Emmen. Op meerdere plaatsen worden plannen ontwikkeld. 

Al ruim 45 jaar levert Cedin een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Met ruim 180 collega’s zet zij zich dagelijks in om kind, school en gezin te ondersteunen bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken.

Cedin is ervan overtuigd dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!

Vanuit die gedachte creëert zij situaties waarin ieder mens zich optimaal kan ontplooien. Door in alles wat zij doen de verbinding te leggen tussen het kind, de school en het gezin zorgen ze voor synergie binnen de meest invloedrijke werelden waar ontwikkeling plaatsvindt.

Door te innoveren en met nieuwe oplossingen te komen bieden ze cruciale handvatten om verder te kunnen met de vraagstukken van de toekomst. De deskundigen in een praktijk combineren expertise van jeugdzorg en passend onderwijs en werken vanuit een eigen praktijk aan één kind, één plan.

Functieprofiel

De GZ-psycholoog voert zelfstandig onderzoek uit, stelt diagnoses, behandelt (zonodig in samenwerking) en draagt zorg voor coaching en supervisie richting andere disciplines. De GZ-psycholoog is als hoofd/regiebehandelaar zowel inhoudelijk als materieel (conform gemeentelijke beschikkingen) verantwoordelijk voor alle (niet psychiatrische) zorgprocessen zodat de uitvoering effectief en binnen de kaders van professioneel handelen plaatsvinden.

De GZ-psycholoog met de rol van teamleider is voorzitter van het multi-disciplinaire team.  

Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van ontwikkelplannen gebeurt te allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de GZ-psycholoog vanuit zijn expertise aanwezig is, adviserend en richtinggevend optreedt en de consistentie van het zorgproces bewaakt. Als hoofd/ regiebehandelaar van het zorgproces bepaalt de GZ-psycholoog welke expertise nodig is om een bepaalde casus in overleg met betrokkenen te behandelen. De GZ-psycholoog draagt actief bij aan deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling.

De GZ-Psycholoog geeft richting in het kader van inhoudelijk zorgbeleid en methodieken en verricht (psycho)diagnostiek ten behoeve van een juiste indicatiestelling en/of hulpverlening. Het doel hierbij is zorg te dragen voor het bij- en met cliënten op gestructureerde wijze tot stand brengen van veranderingen in belevingen, gedragingen, ervaringen, betekenissen en inzicht door middel van (psycho)therapeutische techniek uit de psychologie. Richting geven, het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van andere disciplines ten aanzien van kernbeslissingen en het ontwikkelplan, zodanig dat zij adequaat in staat zijn gesteld om het kind/de jongere en/of gezin/systeem waartoe deze behoort te begeleiden.
 

Functie-eisen

Je:
- hebt een relevante beroepsopleiding op WO niveau, alsmede een vervolgopleiding in de GZ-psychologie;
- hebt kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden.
- hebt kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.
- beschikt over kennis van de sociale kaart en het veld van de Jeugdzorg alsmede ervaring;
- hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke jeugdbeleid.
- hebt ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek en behandeling.
- bent geregistreerd in het SKJ of BIG-register als GZ-psycholoog;
- houdt de laatste ontwikkelingen op het vakgebied bij d.m.v. bijscholing, congressen, literatuur e.d.


Beslissingen
- Over de inhoud van de (psycho)diagnostiek, de inhoud van het behandel & begeleidingsproces, adviezen en rapportages.
- Over de inrichting en voortgang van het hulp/zorgproces
- Over voorstellen voor productontwikkeling en/of -verbetering.

Kaders
- Kwaliteitsprocedures, gemeentelijke beschikkingen, (beroeps)protocollen en afspraken.
- Ontwikkelplannen.
 

Interesse?

Wil je meer informatie of ken je iemand die mogelijk in het profiel past en wellicht geïnteresseerd is, neem dan spoedig contact op met Bart Boerema , 06-53149041 of Marieke Appels, 06-52641556. Wil je je belangstelling kenbaar maken, maak dan gebruik van de button "reageren".

ReagerenTerug naar overzicht